Zalecany sposób postępowania w przypadku sytuacji trudnej

 1. Porozmawiaj z dzieckiem. 
 • Wysłuchaj dziecko w chwili, kiedy postanowiło się przed Tobą otworzyć. Nie przerywaj, nie przekładaj rozmowy, ale też nie przymuszaj do jej kontynuowania, jeżeli dziecko tego nie chce.  
 • Stwórz bezpieczną atmosferę i dobre warunki do spokojnej rozmowy.  
 • Poinformuj dziecko, że chcesz mu pomóc, ale zaznacz, że w sytuacji zagrożenie jego życia lub bezpieczeństwa poprosisz o pomoc właściwe osoby lub instytucje.  
 1. Jeżeli sytuacja wymaga wsparcia dla Ciebie– skorzystaj z pomocy komendanta hufca, namiestnika, innego instruktora – konkretnej osoby, do której masz zaufanie i poczucie, że ta osoba jest w stanie Ci w tej sytuacji pomóc. (Jednak zaangażuj w sprawę minimum ludzi) 
 1. Jeżeli sytuacja dotyczy zagrożenia zdrowia lub życia dziecka koniecznie zawiadom rodziców / opiekunów dziecka.  (jeżeli wymaga tego sytuacja – wprowadź procedurę dotyczącą wypadku / nieszczęśliwego zdarzenia) 
 1. Pamiętaj, żeby mediom nie udzielać żadnych informacji, to zadania należy do komendanta hufca lub rzecznika. 
 1. Jeżeli rodzice przyjmują spostrzeżenia i zaczynają działać – sporządź notatkę wewnętrzną i obserwuj delikatnie rozwój sprawy. 
 1. Jeżeli rodzice nie przyjmują spostrzeżeń i nie podejmują działań: 
 • Zgłoś pisemnie sprawę komendantowi hufca (notatka pisemna – wzór niżej). 
 • Zgłoś sprawę do pedagoga szkolnego dziecka – sporządź notatkę pisemną z rozmowy (warto pamiętać o podpisie pedagoga).  
 • Jeżeli pedagog nie podjął działań skontaktuj się z komendantem hufca, prawdopodobnie potrzebne będzie bezpośrednie zgłoszenie do odpowiednich służb. 

Pamiętaj

Pomocy specjalistycznej powinni udzielić specjaliści za zgodą rodzica / opiekuna prawnego. W Twoim zakresie jest wysłuchanie, zrozumienie i wskazanie możliwości pomocy specjalistycznej.  

Zalecany sposób postępowania  w razie wypadku 

 1. Zabezpiecz siebie, innych i miejsce zdarzenia  
 1. Udziel pierwszej pomocy  
 1. Wezwij pomoc (numery alarmowe 112, 999, 998, 997)  
 1. Zapewnij opiekę poszkodowanemu i innym wychowankom. 
 1. Powiadom rodziców lub opiekunów prawnych. 
 1. Zawiadom komendanta hufca, w razie potrzeby wezwij policję (wypadek, pobicie, zgon) 
 1. Sporządź pisemną notatkę. 

Notatka powinna zawierać: 

 • Daty;
 • Imiona i nazwiska osób, których dotyczy i z którymi rozmawiałeś;
 • Opis sytuacji – krótko, najważniejsze fakty o problemie, podjęte przez Ciebie działania, ważne uwagi;
 • Podpisy osób, z którymi rozmawiałeś / zgłaszałeś sprawę (jeśli to możliwe) ;
 • Twój podpis.

Plik do pobrania