Słowo o ADHD

ADHD to zespól nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Nad objawami ADHD dziecko nie jest w stanie zapanować. Dotykają one zarówno dziewcząt jak i chłopców.  U chłopców dominują objawy nadmiernej ruchliwości, podczas gdy u dziewcząt częściej pojawiają się zaburzenia koncentracji. 

Rodzicom, opiekunom i nauczycielom często trudno jest określić, czy problematyczne zachowanie dziecka jest objawem ADHD, czy po prostu przejawem “buntu”  i „niegrzeczności”.  

Może się zdarzyć, że rodzic dziecka poprosi Cię o sporządzenie pisemnej opinii na temat funkcjonowania dziecka w drużynie czy gromadzie. Postaraj się wówczas w miarę dokładnie spisać wszystkie swoje obserwacje. 

Jeśli masz problem z nadmierną aktywnością dziecka na zbiórkach z powodu jego ADHD, przeczytaj rozdział o nadpobudliwości u dzieci. 

Linki

Słowo o ADHD