Depresja

Depresja jest stanem charakteryzującym się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych objawów psychicznych i somatycznych. Depresja rozumiana jako choroba należy do grupy zaburzeń nastroju. Jej przebieg może być przewlekły, ze stałym nasileniem objawów lub może ona przyjmować postać nawracających epizodów o łagodnym, umiarkowanym lub ciężkim nasileniu, oddzielonych okresami dobrego samopoczucia.

Objawy depresji:

 • Smutek
 • Ograniczenie lub rezygnacja z zainteresowań i aktywności, które dotychczas sprawiały radość
 • Zmiany w zakresie aktywności psychoruchowej – spowolnienie lub pobudzenie
 • Poczucie braku nadziei i sensu życia
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Nadmierne poczucie winy
 • Poczucie bezradności
 • Nawracające myśli o śmierci i samobójstwie
 • Spadek energii
 • Nadmierna męczliwość
 • Zaburzenia koncentracji uwagi
 • Wzrost lub spadek apetytu
 • Zmiana wzorca snu (utrzymujące się przez pewien czas wyraźne trudności z zasypianiem lub wczesne wybudzanie).

Nie wolno lekceważyć tych objawów! Nieleczona depresja może się nasilać. Im wcześniej osoba uda się do lekarza i rozpocznie leczenie, tym większe są szanse na trwały powrót do zdrowia. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, u której zauważasz objawy depresji nie lekceważ problemu. Okaż jej wsparcie, poinformuj rodziców/opiekunów prawnych oraz przedstaw jej możliwości pomocy. Postępuj zgodnie z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych.

Gdzie szukać pomocy?

 • Każdy ma prawo prosić o pomoc. Można ją znaleźć m.in. na stronie internetowej: www.forumprzeciwdepresji.pl.
 • Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA: 22 654 40 41
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
 • Listę przydatnych kontaktów można znaleźć na stronie – www.pokonackryzys.pl
 • Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Literatura

 • Nastolatek a depresja : praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. – Wyd. 1. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018
 • Matthew Johnstone, Mój czarny pies Depresja, Media Rodzina, Poznań 2010.
 • Czy mam depresję i co mogę na to poradzić? : poradnik dla nastolatków / Shirley Reynolds i Monika Parkinson ; przeł. Grażyna Chamielec. – Wyd. I. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2018
 • Depresja u dzieci i młodzieży : poradnik dla rodziców / Sylwia Walerych. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017
Depresja