Agresja pomiędzy harcerzami/zuchami.

Agresywne zachowanie to takie, które wyrządza krzywdę fizyczną lub psychiczną (powoduje cierpnienie) drugiej osobie. Gdy dochodzi do agresywnych zachowań pomiędzy członkami drużyny/gromady oznacza to, że dzieci są w konflikcie. Zapewne sytuacja ta wiąże się z silnymi emocjami. Dziecko zachowujące się agresywnie rozpaczliwie próbuje o coś zadbać i nie radząc sobie  
z sytuacją, wybiera zachowanie trudne, a nawet krzywdzące dla otoczenia.  

Jak pomóc harcerzom/zuchom w sytuacji, gdy dochodzi do zachowań agresywnych? 

 • Zadbaj o bezpieczeństwo, zatrzymaj akt przemocy, jeśli tylko jesteś w stanie, a sytuacja nie zagraża Twojemu bezpieczeństwu.  
 • Sprawdź czy dziecko, które zostało zaatakowane potrzebuje pomocy. Zapewnij mu bezpieczeństwo. Jeśli zostało ranne, postępuj jak przy wypadku. 
 • Zadbaj o dziecko, które było agresywne. Stwórz mu warunki do wyciszenia się, ale nie pozostawiaj go samego sobie. Bliskość spokojnej, opanowanej osoby pomoże mu wrócić do równowagi. Spróbuj dowiedzieć się, o co chodziło, co poprzez agresywne zachowanie chciało osiągnąć. Stanowczo sprzeciw się zachowaniom agresywnym. Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co może zrobić następnym razem. 
 • Spójrz na tą sytuację jak na sytuację konfliktu (skorzystaj ze wskazówek dotyczących konfliktów).  
 • Poinformuj rodziców o zdarzeniu.  

Jak pracować z drużyną/gromadą, by do sytuacji agresywnych dochodziło jak najrzadziej?  

 • Zapewnij harcerzom/zuchom odpowiednią ilość ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu.  
 • Dbaj o komunikację w drużynie, na bieżąco rozwiązujcie wszystkie konflikty.  
 • Dbaj o integrację drużyny/gromady, jednocześnie nie zmuszaj harcerzy/zuchów  
  do współpracy z innymi, jeśli bardzo tego nie chcą.  
 • Rozmawiajcie o sposobach rozwiązywania konfliktów, możesz prowadzić zbiórki dotyczące sposobów komunikacji. 
 • Pamiętaj, że im młodsze dzieci, tym więcej odczuć wyrażają poprzez ciało, przytulając się, wpadając na kolegów, a także bijąc, gdy są niezadowolone. Stwórz zuchom/harcerzom możliwość do zabaw w bliskości cielesnej, ale nigdy do tego nie zmuszaj. (Przykład zabawy: witamy się na różne sposoby dłonią, plecami, stopą, uchem…). 

Co zrobić w przypadku, gdy masz w drużynie/gromadzie harcerza/zucha, który często zachowuje się agresywnie? 

 • Porozmawiaj z opiekunami (rodzicami) dziecka, zapytaj czy zachowania takie występują także poza drużyną/gromadą.  
 • Zapytaj opiekunów (rodziców) dziecka o to, co wiedzą na ten temat, co powoduje takie zachowania, jak wspierać dziecko w uspokajaniu się.  
 • Sprawdź czy wskazówki rodziców jesteś w stanie zastosować w pracy  
  z drużyną/gromadą.  
 • Jeśli zachowanie dziecka jest dla Ciebie i drużyny zbyt trudne i zagraża bezpieczeństwu pozostałych dzieci, masz prawo odmówić przyjęcia dziecka do drużyny/gromady.  
 • Jeśli nie jesteś pewna/pewien czy zrobiłaś/eś wszystko co mogłaś/mogłeś, skonsultuj się z zaufanym, bardziej doświadczonym od Ciebie instruktorem z Twojego otoczenia.  
Agresja pomiędzy harcerzami/zuchami.